Visie

Advieswerk is een resultaatgerichte onderneming op het terrein van ontwikkeling van professionals, teams en organisatie. Advieswerk is met name werkzaam binnen de sectoren onderwijs, gezondheid, zorg en welzijn. Wij hebben de ambitie om van betekenis te zijn voor opdrachtgevers. Niet alleen met betrekking tot resultaat, maar ook als mens.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van belangrijke vraagstukken op het gebied van strategie, innovatie, projectmanagement, opleiden en HRM.

Onze focus ligt bij het vergroten van en vanuit de kracht van professionals, teams en organisaties zelf.

Opdrachtgevers waarderen Advieswerk:
– voor de brede expertise
– voor een frisse kijk op zaken
– door onze kennis van de klantomgeving
– vanwege het bereikte resultaat

Focus Advieswerk

De missie van Advieswerk is het ‘in de comfort zone’ plaatsen van professionals, teams en de organisatie. Onze visie op organisatieontwikkeling komt hieruit voort.
Mensen en organisaties ontwikkelen zichzelf.
Veranderen of vernieuwen is geen diskwalificatie van het verleden, maar is kwalificerend voor de toekomst. Advieswerk versnelt dat besef en het proces.
Wij maken gebruik van evidence-based en practice-based beproefde technieken en middelen die het ontwikkelproces ondersteunen.
In onze aanpak is de focus gericht op ‘problem finding’ in plaats van ‘problem solving’. We zoeken de ‘effort-zone’ op om ons en onze opdrachtgever scherp te houden; we spelen met het wisselen van perspectief. Projectmatig komen we tot een aanpak, passend bij de organisatie, de omgeving en de gekozen oplossing. De implementatie die aansluit bij de cultuur van de organisatie. Professionals, teams en organisatie ontwikkelen zich vanuit de comfort-zone.
Kernwaarden zijn: mens- en resultaatgericht, transparantie en duurzaamheid. slim en integer, initiatief met lef en spel. Korte termijn succes en lange termijn resultaat.

Missie: ‘in de comfort zone’

Gezamenlijk pakken we alle rollen op die nodig zijn om uw succes te realiseren: opleider, trainer, adviseur, coach, innovator en veranderaar. De rol die op dat moment nodig is.

Onze rol

Bedenken mee-ontwikkelen en vormgeven van visie en beleid; focus op kracht en vernieuwen
Verbeteren realiseren van ambities, zorgen voor draagvlak met en van alle actoren
Implementeren veranderingen realiseren; verbeteren van samenwerking, efficiëntie en effectiviteit
Borgen sturen op blijvende groei van cultuur- en gedragsverandering
Overdragen opleiden, trainer, coachen

Ons vak

Talentontwikkeling bij professionals, teams en organisaties.
Stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovatief ondernemerschap

Onze core-business

Organisaties met mensen die met plezier werken aan gedragen, uitvoerbaar beleid
Versnelling van processen, versterken van teams
Succesvolle (na)scholingstrajecten voor professionals.

Uw resultaat

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen gebruik dan onderstaand formulier.